خدمات

سرویس ها
_

خدمات ما

مشاوره و طراحی سیستم دوربین مداربسته شامل:

    • طراحی سیستم انتقال تصویر جهت مشاهده تصاویر از راه دور(انتقال تصویر).

    • بهینه سازی سیستم های نظارت تصویری جهت ارتقا و توسعه امنیت.

    • طراحی راه حل های بیسیم برای نقاطی که امکان کابل کشی وجود ندارد.

راه اندازی و نصب :

بر اساس اطلاعات بدست آمده از اهداف و نیازهای مشتری و همچنین آنالیزهای صورت گرفته از محل نصب دوربین مداربسته، کارشناسان مراقب  حفاظ اقدام به نصب و راه اندازی دستگاه های امنیتی میکنند.

بازدید و بررسی محل

به منظور برآورد دقیق قیمت دوربین مدار بسته تحت شبکه، کارشناسان مراقب حفاظ به محل اعزام می شوند و پکیج دوربین مداربسته را با توجه به نیازها و اهداف مشتریان، به آنها پیشنهاد می دهند.

ارائه راهکار :

مهندسین مراقب  حفاظ پس از بررسی و بازدید از محل، بر اساس شرایط محیط، اهداف و نیازهای مشتری، بهترین استراتژی های مناسب نصب دوربین مداربسته را ارائه می کنند تا کلیه نقاط مهم و حساس مورد نیاز مشتری تحت پوشش تجهیزات دوربین مدار بسته قرار بگیرد.

ارائه گزارش:

کارشناسان شرکت دوربین مدار بسته مراقب حفاظ بدون اطلاع قبلی و تایید مشتری، فعالیتی را انجام نمی دهد؛ لذا کلیه اقدامات مربوط به نصب دوربین مداربسته پیش از اجرایی شدن می بایست گزارش فنی آن در قالب مستندات به مشتری ارائه شود و پس از تایید و موافقت مشتری، امور اجرایی نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین مدار بسته انجام می گیرد.

رضایتنامه :

کلیه مراحل خدمات نصب دوربین مداربسته تحت نظارت، بازرسی و پیگیری های واحد مراقبت از مشتریان مراقب حفاظ انجام می گردد و در بازه های زمانی منظم نیز میزان رضایت مشتری از کیفیت خدمات دوربین مدار بسته دیجی حفاظ توسط این ستاد ثبت می شود.